windows7sinsFree Software Foundation, FSF, har startat en kampanj kallad "Windows 7 sins" där de lägger fram sju synder som Microsoft har begått. Bland annat handlar det om intrång i privatlivet, monopolistiskt beteende, att de hotar användarnas säkerhet och förgiftar utbildningsväsendet. Man uppmanar företag att kasta ut windows för att istället använda fria system som GNU/Linux. 499 brev med denna uppmaning har sänts till "Fortune 500", de 500 största företagen i USA, och man har genomfört markeringar i Boston, USA.  Om du undrar vilket företag som inte fick något brev så börja det på Micro och slutar med soft.

 

Om man vill stödja kampanjen så går det att donera, sprida flygblad samt reklamera för kampanjen på sin hemsida. Gå in och läs mer på Windows 7 sins.